Redizajn logotipa, vizualnog identiteta i web stranice platforme za umrežavanje

Regionalna platforma za povezivanje Sveučilišta u Rijeci (RIMAP) pokrenuta je u siječnju 2021. godine s privremenim dizajnom. Ubrzo nakon pokretanja, klijent je prepoznao potrebu za profesionalnijom i dorađenijom prezentacijom platforme u nadi da privuče više organizacija i istraživača da se registriraju i koriste njene mogućnosti.

RIMAP dizajn logotipa

Novi poligonalni logo evolucija je prethodnog koncepta logotipa, koji predstavlja elektronički “mozak” (umjetnu inteligenciju) i njegove veze, simbolizirajući suradnju između znanstvenika, poduzeća i organizacija putem algoritma za umrežavanje. Animirani logo koristi se kao “loading” grafika kod učitavanja sadržaja na web stranici, a može se koristiti i na videu.

RIMAP animirani logotip
Animirani logotip
RIMAP vizualni identitet – knjiga standarda
Osnovna knjiga standarda

Struktura web stranice temelji se na prethodnom dizajnu, s novom paletom boja, tipografijom, ikonama, stilom fotografija i ukrasnim detaljima. Za potrebe projekta pripremila sam statični vizualni dizajn i responzivne HTML/CSS predloške, dok je tim developera reproducirao taj dizajn na aplikaciji.

RIMAP responzivni dizajn web stranice – tablet
Prikaz web stranice na mobilnom uređaju
RIMAP dizajn web stranice

Unikatan brand koji će zadiviti vaše klijente

Kroz brand strategiju, atraktivan logo i kompletno grafičko rješenje za web i tisak, zajedno možemo stvoriti upečatljiv brand koji komunicira vaše istinske vrijednosti.

Više o mojim uslugama