Logo, vizualni identitet i web stranica za Istarsko veleučilište

Nakon dva desetljeća rada, visoka škola Politehnika Pula odlučila je promijeniti svoj pristup i predstaviti se pod novim imenom. Istarsko veleučilište njeguje snažan regionalni identitet oslanjajući se na tradicionalne boje i simbole Istre, a vizualni identitet tradiciju interpretira na suvremen način kako bi privukao pažnju mlade ciljane publike: budućih studenata.

Istarsko veleučilište vizualni identitet - Logotip

Logo s bijelim jarcem na zeleno-plavom polju asocira na službenu zastavu Istarske županije. Zeleni trokut u logotipu i trokutasti uzorak koji se koristi na tiskanim i digitalnim materijalima inspiriran je karakterističnim oblikom istarskog poluotoka, a plavi kvadrat simbolizira Jadransko more.

Istarsko veleučilište vizualni identitet - Konstrukcija znaka
Konstrukcija znaka


Fleksibilni sustav logotipa sadrži 17 varijanti tako da se može primijeniti na bilo koju površinu i u bilo kojem kontekstu, uključujući minijaturni favicon.

Istarsko veleučilište vizualni identitet - Varijante logotipa
Varijante boja logotipa
Istarsko veleučilište vizualni identitet - Knjiga standarda
Knjiga grafičkih standarda

Nakon dizajna logotipa i knjige standarda, nastavili smo zajednički raditi na brojnim tiskanim i digitalnim primjenama, uključujući:

  • Posjetnice
  • Memorandum predloške za dokumente i prezentacije
  • Natpise na zgradi i zastave
  • Promotivne poklone
  • Brošure, letke i plakate
  • Grafike za društvene mreže
  • Dizajn web stranice
  • Stručni časopis – zbornik radova
Istarsko veleučilište vizualni identitet - Posjetnica, memorandum, mapa, brošura
Primjena vizualnog identiteta na tiskane materijale
Istarsko veleučilište vizualni identitet - Dizajn letka
Prva verzija brošure za nove studente iz 2019. godine
Istarsko veleučilište vizualni identitet - Majica, kapa, zastava, prezentacija
Primjena na majice, kape, zastave i prezentacije
Istarsko veleučilište dizajn web stranice
Dizajn web stranice iz 2019. godine
Istarsko veleučilište dizajn web stranice - ilustracije
Ilustracije studijskih programa na web stranici
Folio-tisak logotipa na futrole za diplome
Folio-tisak logotipa na futrole za diplome
Dizajn naslovnice zbornika stručnih i znanstvenih radova
Dizajn naslovnice zbornika stručnih i znanstvenih radova
Dizajn stranica zbornika stručnih i znanstvenih radova
Dizajn stranica zbornika stručnih i znanstvenih radova

Nekoliko godina od inicijalnog redizajna, klijent je zatražio dizajn novih plakata i letaka sa intenzivnijim bojama koji bi bili privlačni novim generacijama srednjoškolaca. Postojeća paleta boja uključivala je širok spektar boja, pa sam ih kombinirala u nekoliko shema za svaki studijski program.

Dizajn letka za studijski program mehatronike
Dizajn letka za studijski program mehatronike
Dizajn letka za studijski program gastronomije
Dizajn letka za studijski program gastronomije
Dizajn citilight plakata za studijski program mehatronike
Dizajn citilight plakata za studijski program mehatronike

Povelja Prijatelj mora

Krajem 2021. osmislila sam logotip za novi program Istarskog veleučilišta koji promiče ekologiju na području Istre. Logotip se uklapa u postojeći vizualni identitet i izgleda skladno s logom Istarskog veleučilišta.

Dizajn logotipa projekta Prijatelj mora
Varijante boja logotipa

Osim logotipa i osnovne knjige standarda, dizajnirala sam i nekoliko materijala za tisak: povelju od recikliranog papira s otiskom u metalik tinti te roll-up banner.

Dizajn povelje Prijatelj mora
Povelja otisnuta na recikliranom papiru
Dizajn roll-up bannera projekta Prijatelj mora
Roll-up banner